نگاهی بر عملکرد ورزشی نیروگاه شیروان در نیمه اول سال 94
۱۳۹۴/۸/۱۱ تعداد بازدید: ۱۸۷۹

عملکرد ورزشی نیروگاه در سال 1394 تا کنون

 

 

 

اعزام همکاران به شهرستان درگز منطقه دیدنی شمخال 15/05/94

 

 

 

 

مسابقه شطرنج به روش بازی همزمان استاد جواد لشکریان (عضو کمیته داخلی ورزش نیروگاه)از همکاران نیروگاه با 15نفر از همکاران به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش 27/7/94 برای اولین بار در نیروگاه اجرا گردید.

 

 

1394/8/10

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها