حلقه صالحین
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تعداد بازدید: ۲۱۵۵

جلسات حلقه های صالحین در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان هر دو هفته و در روزهای دوشنبه توسط مهندس عزا ا... باغبانی تشکیل می شود که ساعات تشکیل آن معمولاً قبل از نماز ظهر و عصر است. مباحثی که پیرامون آنها در شش ماه گذشته بحث وگفتگو شده است: 
1- امر به معروف و نهی ازمنکر
2- محرم و قیام امام حسین 
3- مباحث اصول دین مثل نماز و معاد و غیره .....
4- خانواده خوب
5- تحولات منطقه ای

 

دیگر سایتها