اخبار ، نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

آخرین اخبار:

جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

اولین نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 98/11/13 مقارن با ایام مبارک دهه فجر با حضور مدیرعامل محترم شرکت، مدیر نیروگاه شیروان آقای مهندس فخرطاها و دیگر مدیران و کارشناسان در محل سالن کنفرانس نیروگاه برگزار گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

برگزاری جلسه تحقیقات و فنی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

برگزاری جلسه کمیته تحقیقات و جلسه بررسی وضعیت یاتاقان واحد گازی نیروگاه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

بازدید آقای مهندس پیشاهنگ از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

بازدید آقای مهندس پیشاهنگ معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

۱۳۹۸/۱۰/۱۲

برگزاری دوره آموزشی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

جلسه تجربیات بدست آمده از بازدید نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بزگزار گردید

۱۳۹۸/۱۰/۴

تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه

۱۳۹۸/۹/۲۷

تقدیر و تشکر از شرکت

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب طی نامه ای از برگزاری موفقیت آمیز سایبری در نیروگاه شیروان تقدیر و تشکر نمودند.

۱۳۹۸/۷/۱۶

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر پرسنل شرکت از مدیرعامل آقای مهندس زائرترقی

۱۳۹۸/۱/۲۲

بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شیروان

۱۳۹۸/۱/۱۵

اندازه گیری میدانی پروژه تحقیقاتی در نیروگاه شیروان

اندازه گیری های مربوط به پروژه تحقیقاتی شرکت رایان تحلیل انجام گردید.

۱۳۹۷/۱۰/۲۵
/ 6  (تعداد کل رکوردها:56)