استارت واحدها
۱۳۹۴/۴/۲۰ تعداد بازدید: ۲۴۵۶

استارت واحدها در فصل تابستان

با فرا رسیدن فصل تابستان وافزایش نیاز به مصرف انرژی برق، واحدهای نیروگاهی نیروگاه گازی قاین بنا به نیاز شبکه در مدار قرار گرفته و نسبت به تامین بخشی از بار شبکه اقدام می نماید.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها