اورهال واحدG12
۱۳۹۶/۱۱/۲ تعداد بازدید: ۷۵۹

تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه گازی قاین با موفقیت انجام شد...

به گزارش معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت، عملیات اورهال واحد G12 نیروگاه گازی قاین بعد از 151437 ساعت کارکرد معادل، در ساعت 8:00 مورخه 96/08/21 شروع و در ساعت 12:38 مورخ 96/09/23 با موفقیت به اتمام رسید.
 

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها