اردوی فرهنگی – تفریحی کانون بازنشستگان
۱۳۹۵/۳/۲۳ تعداد بازدید: ۷۰۸

به گزارش مسئول محترم کانون بازنشستگان شرکت ، به مناسبت روز جهانی کارگر اردوی فرهنگی- تفریحی در باغ وکیل آباد و روستای کنگ برگزار گردید.

به گزارش مسئول محترم کانون بازنشستگان شرکت ، به مناسبت روز جهانی کارگر اردوی فرهنگی- تفریحی در باغ وکیل آباد و روستای کنگ برگزار گردید.
در این اردوی یک روزه حدود 30 نفر از همکاران بازنشسته حضور داشتند ، ضمن پذیرایی و صرف نهار در روستای کنگ ، همکاران بازنشستگان از فضای دوستانه و صمیمی در کنار هم لذت بردند.

 


 

دیگر سایتها