برگزاری جلسه کانون بازنشستگان
۱۳۹۶/۴/۲۱ تعداد بازدید: ۹۱۰

در تاریخ 19/4/96 جلسه ای با حضور اعضای هیئت موسس کانون بازنشستگان در محل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، در تاریخ 19/4/96 جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مدیرعامل در محل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان برگزار شد.

مهندس زائر ترقی مدیرعامل شرکت اعلام داشت: اندوخته ها و دانش همکاران بازنشسته در قالب تجربه، همیشه در برخورد با چالش ها و مشکلات پیش رو کارگشا و موثر بوده است.

در ادامه آقای هاشم یزدی فر عضو کانون ضمن تشکر و قدردانی از مساعدتهای 4 ساله مدیرعامل شرکت مواردی در خصوص کمک های غیر نقدی، هزینه سفر و کمک هزینه تحصیلی فرزندان همکاران بازنشسته عنوان نمود. همچنین ایشان خاطر نشان کرد به جهت افزایش سن همکاران بازنشسته، تسهیلاتی در مورد بیماری های خاص در نظر گرفته شود.

دیگر سایتها