تقدیر بازنشستگان شرکت از مدیرعامل
۱۳۹۵/۳/۱۷ تعداد بازدید: ۱۵۵۸

طی جلسه ای در مورخ 1395/02/27 با حضور مدیریت محترم عامل و هیئت موسس کانون بازنشستگان از زحمات مدبرانه مدیریت محترم عامل تقدیر و تشکر بعمل آمد.

طی جلسه ای در مورخ 1395/02/27 با حضور مدیریت محترم عامل ، قائم مقام محترم مدیرعامل، مشاور محترم مدیرعامل در امور بازنشستگان و هیئت موسس کانون بازنشستگان از زحمات مدبرانه مدیریت محترم عامل در جهت ارتقاء سطح فعالیت های کانون تقدیر و تشکر بعمل آمد.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها