جلسه مدیرعامل با بازنشستگان شرکت
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ تعداد بازدید: ۲۲۳

مدیرعامل شرکت آقای مهندس شاله جلسه ای با نمایندگان کانون بازنشستگان داشتند.

شنبه مورخه ۹۸/۱۰/۲۱ مدیرعامل شرکت آقای مهندس شاله جلسه ای با نمایندگان کانون بازنشستگان داشتند.
در ابتدا آقای یزدی فر مسئول کانون به نمایندگی از طرف اعضا انتصاب آقای مهندس شاله را به مدیر عاملی تبریک گفته و آرزوی توفیق و موفقیت برای ایشان داشتند.
در ادامه آقای یزدی فر نسبت به معرفی و توانایی های کانون توضیحاتی ارائه داد.
مدیرعامل نیز ضمن خوش آمدگویی، بازنشستگی را مرحله ای از زندگی دانست که همچون مراحل قبلی نیاز به برنامه ریزی هدفمند و تعامل با دیگران دارد.
در این جلسه مواردی چون بیمه تکمیلی، پیگیری مستمر و دقیق برای بیماری های خاص و صعب العلاج و... به جهت رفاه حال همکاران بازنشسته مورد بررسی قرار گرفت.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها