قدردانی بازنشستگان از مدیرعامل
۱۳۹۵/۳/۴ تعداد بازدید: ۱۷۲۴

برگزاری برنامه ی طبیعت گردی به مقصد روستای گردشگری زوارم ...

طی نامه ای از طرف معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، ‌مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران بازنشسته نیروگاه، مبنی بر فراهم نمودن برنامه ی طبیعت گردی به مقصد روستای گردشگری زوارم که موجب شادابی وطراوت همکاران بازنشسته شده است را از مدیریت محترم عامل اعلام نموده اند.
 همچنین از همکاران محترمی که تلاش ویژه ای در فراهم نمودن امکانات تفریحی داشته اند تشکر و قدردانی شده است.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها