قدردانی بازنشستگان از مدیرعامل
۱۳۹۵/۳/۴ تعداد بازدید: ۱۴۷۰

برگزاری برنامه ی طبیعت گردی به مقصد روستای گردشگری زوارم ...

طی نامه ای از طرف معاونت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، ‌مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران بازنشسته نیروگاه، مبنی بر فراهم نمودن برنامه ی طبیعت گردی به مقصد روستای گردشگری زوارم که موجب شادابی وطراوت همکاران بازنشسته شده است را از مدیریت محترم عامل اعلام نموده اند.
 همچنین از همکاران محترمی که تلاش ویژه ای در فراهم نمودن امکانات تفریحی داشته اند تشکر و قدردانی شده است.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها