معرفی بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی در سال 94
۱۳۹۵/۳/۲۶ تعداد بازدید: ۸۳۴

آقای مجید ساجدی همکار محترم بازنشسته نیروگاه شیروان، بعنوان بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی در سال 94 لوح تقدیر دریافت نموده اند.

دیگر سایتها