معرفی بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی در سال 94
۱۳۹۵/۳/۲۶ تعداد بازدید: ۷۷۰

آقای مجید ساجدی همکار محترم بازنشسته نیروگاه شیروان، بعنوان بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی در سال 94 لوح تقدیر دریافت نموده اند.

پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها