معرفی بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی در سال 94
۱۳۹۵/۳/۲۶ تعداد بازدید: ۱۰۷۴

آقای مجید ساجدی همکار محترم بازنشسته نیروگاه شیروان، بعنوان بازنشسته نمونه سازمان تامین اجتماعی در سال 94 لوح تقدیر دریافت نموده اند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها