گردهمائی پیشکسوتان
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعداد بازدید: ۴۴۴

دیدار پیشکسوتان شرکت مدیریت تولید در محل باشگاه برق منطقه ای خراسان برگزار شد...

به گزارش روابط عمومی، در گردهمائی پیشکسوتان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان که با سعی و همت مدیر کانون آقای یزدی فر در محل باشگاه برق منطقه ای خراسان برگزار شد، محفلی گرم و دوستانه، همکارانی که در مدتی نه چندان خیلی دور نیروگاه های تابعه شرکت را در مدار تولید پویا نگه می داشتند، با هم دیداری صمیمانه داشتند.
در ادامه مدیرعامل شرکت آقای مهندس زائرترقی سخنانی کوتاه ایراد کردند. ایشان ضمن خوش آمد گویی از برگزاری چنین مجالسی استقبال کردند و بیان داشتند که در این دوران همگی افراد به دور از رتبه و مقامی که در زمان اشتغال داشتند، برابر و برادر بوده و بایست از کدورتها پرهیز کنند. ایشان همچنین تشکیل کارگروهی از این همکاران را که با نظراتشان پویایی مجموعه را سبب شود، بسیار ضروری و لازم الاجرا دانست. مدیرعامل شرکت در خاتمه از زحمات آقای یزدی فر تشکر و قدردانی نمود.

 

دیگر سایتها