دیدار مدیر عامل شرکت برق حرارتی
۱۳۹۷/۸/۱۳ تعداد بازدید: ۱۹۵۹

دیدار مدیر عامل محترم شرکت برق حرارتی و معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی با مدیر عامل شرکت در نمایشگاه صنعت برق

 مدیر عامل شرکت آقای مهندس زائرترقی با مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی برق حرارتی آقای مهندس طرزطلب و معاونت محترم برنامه ریزی  شرکت مادر تخصصی آقای مهندس عظیمی دیدار و در خصوص پیش بینی تمهیدات برای گذر از پیک تابستان سال ۹۸ صحبت نمودند.

دیگر سایتها