اخبار

برگزاری هفتمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

هفتمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۱۷

برگزاری ششمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

ششمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۸

برگزاری پنجمین جلسه تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

پنجمین جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۵

برگزاری جلسه کمیته آموزش شرکت

جلسه کمیته آموزش شرکت با حضور مدیریت محترم عامل و اعضا در اتاق جلسات حوزه ستادی برگزارشد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۹

برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

چهارمین نشست شورای راهبردی مدیران شرکت با حضور مدیر عامل و معاونین در اتاق جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۲۶

حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

بازدید نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مجموعه تخلیه سوخت نیروگاه

۱۳۹۸/۱۰/۲۵

تعمیرات یاتاقان تراست واحد 3 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

انجام تعمیرات یاتاقان کمپرسور واحد با توان پرسنل نیروگاه

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

جلسه مدیرعامل با بازنشستگان شرکت

مدیرعامل شرکت آقای مهندس شاله جلسه ای با نمایندگان کانون بازنشستگان داشتند.

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برگزاری سومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت

سومین جلسه شورای راهبردی مدیران شرکت در ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه 98/10/18 در اتاق سالن جلسات تشکیل گردید.

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

امت اسلامی داغدار، ملت بزرگ و شهید پرور ایران اسلامی

۱۳۹۸/۱۰/۱۸
/ 33  (تعداد کل رکوردها:327)