مناقصه ومزایده
۱۳۹۴/۴/۲ تعداد بازدید: ۴۶۲۲

مناقصات و مزایده های شرکت مدیریت تولید خراسان پس از اخذ مجوز مدیر عامل شرکت توسط واحد بازرگانی و تدارکات از طریق اطلاع رسانی عمومی، درج در سایت و روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می رسد. همچنین می توانید از طریق اطلاعات تماس زیر و همین سایت از مناقصه ها و مزایده ها مطلع شوید

اطلاع رسانی های انجام شده از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و سایت توانیر می باشد.

آدرس و لینک لیست مناقصه های عمومی شرکت

 

واحد تدارکات و بازرگانی شرکت، آقای درورده با شماره تماس 05135097456  در این خصوص پاسخگو می باشند.

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها