مناقصه و مزایده

مناقصه ومزایده

مناقصات و مزایده های شرکت مدیریت تولید خراسان پس از اخذ مجوز مدیر عامل شرکت توسط واحد بازرگانی و تدارکات از طریق اطلاع رسانی عمومی، درج در سایت و روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می رسد. همچنین می توانید از طریق اطلاعات تماس زیر و همین سایت از...

۱۳۹۴/۴/۲
پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها