معاونت مهندسی و برنامه ریزی
۱۳۹۴/۹/۲۴ تعداد بازدید: ۲۲۳۰

آقای مهندس محمدحسین نخعی، معاون مهندسی و برنامه ریزی

آقای مهندس محمدحسین نخعی، معاون مهندسی و برنامه ریزی وظیفه راهبری، پیگیری و صحت انجام کلیه امور مهندسی، برنامه ریزی انجام مناقصات، پروژه های بهینه سازی، بازسازی قطعات و .... را عهده دار می باشند.

 

 

این معاونت نیز دارای امور مهندسی و برنامه ریزی با مسئولیت آقای مهندس سعید عمارتی می باشد.

دیگر سایتها