کمیته تحقیقات

فرم خام پروزال تحقیقات

فرم خام پروزال تحقیقات

۱۳۹۵/۹/۶

اعضاء کمیته تحقیقات شرکت

دبیر کمیته تحقیقات جهت تحقق اهداف کمیته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران می باشد. تلفن مستقیم 05135097452

۱۳۹۴/۹/۲۴

اعلام عناوین تحقیقاتی

دعوت به اعلام عناوین تحقیقاتی

۱۳۹۴/۹/۱۱

عناوین تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات در سال 1394

کمیته تحقیات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان تحت نظر ریاست محترم کمیته به امور این کمیته رسیدگی می کند.

۱۳۹۴/۷/۶
پیام مدیر عامل
پیک تابستان 96پیام مدیر عامل برای پیک بار مصرفی برق تابستان 96
دیگر سایتها
پیام سایت
اَلمُؤمِنُ بَشرُهُ فی وَجِهِهِ وَحُزنُهُ فی قَلبِهِ؛