کمیته ساخت داخل

ساخت داخل در سال 1396

قطعات ساخت داخل در سال 1396

۱۳۹۶/۱/۱

ساخت داخل در سال 1395

سال 95، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، توسط شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان .....

۱۳۹۵/۵/۲۵
پیام مدیر عامل
پیام سال 97 مدیر عاملپیام سال 97 مدیر عامل
دیگر سایتها