اعلام عناوین تحقیقاتی
۱۳۹۴/۹/۱۱ تعداد بازدید: ۱۸۷۶

دعوت به اعلام عناوین تحقیقاتی

واحد تحقیقات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از علاقه مندان در زمینه تحقیقات دعوت بعمل می آورد که با اعلام عناوین مد نظر تحقیقاتی خود که به افزایش راندمان، کاهش خطا و بهره وری پرسنل و .... کمک می کند را در سایت مربوطه ثبت و یا با واحد تحقیقات این شرکت بگیرند.

دیگر سایتها