جلسه کمیته تحقیقات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار گردید.
۱۳۹۸/۹/۳۰ تعداد بازدید: ۱۰۶

جلسه کمیته تحقیقات و نظام مشارکت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در تاریخ 1398.09.30 برگزار گردید.

 

http://www.khgpp.ir/bt-cib.aspx

مشاهده متن کامل خبر در لینک فوق

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها