عناوین تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات در سال 1394
۱۳۹۴/۷/۶ تعداد بازدید: ۱۴۶۸

کمیته تحقیات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان تحت نظر ریاست محترم کمیته به امور این کمیته رسیدگی می کند.

اولیوتی های تحقیقاتی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تهیه و تائید و بعد از نهایی شدن در ادرس زیر در دسترس عموم و دانشگاهها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته است.

 

 

مشاهده لیست عناوین تحقیقاتی شرکت در سال 1394

جهت همکاری فی مابین با واحد تحقیقات شرکت تماس حاصل فرمائید.

مجتبی جوان   051.35097452

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها