لیست قطعات ساخت داخل در بخش ابزاردقیق
۱۳۹۷/۸/۶ تعداد بازدید: ۱۴۷

عطف به نامه 9418/350/ص/97 مورخ 1397/07/07 سرپرست محترم دفتر تحقیقات و ساخت داخل، لیست قطعات ساخت داخل شده در بخش ابزار دقیق به صورت زیر می باشد.

****************************************************************************

 

 

****************************************************************************

 

 

****************************************************************************

 

مشاهده شناسنامه قطعات ساخت داخل با فرمت قدیم

 

****************************************************************************

دیگر سایتها