اهداف کمیته پدافند غیر عامل
۱۳۹۸/۷/۱ تعداد بازدید: ۳۱۷

اهداف کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت مدیریت نیروگاه های گازی خراسان

1.  اجراء  آیین نامه ها و دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در ارتقای توانمندی در نیروگاه های تابعه.
2.  ایجاد زمینه‌های مشارکت کلیه همکاران در ارتقای فرهنگ و باور عمومی به اصول اساسی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و نهادینه نمودن آن.
3.  شناسایی تهدیدات، با تمرکز بر تهدیدات نوین و سایبری به منظور ایمن سازی ومصون سازی در مقابله با انواع تهدیدات در نیروگاه های تابعه
4.  اطمینان از رعایت الزامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در فعالیتهای اجرایی مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد و سایر گروههای ذینفع در راستای سیاست گذاری شرکت در این حوزه.
5.  ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری، به منظور تسهیل در مدیریت بحران و مقابله با شرایط اضطراری در نیروگاه های تابعه .
6. ارتقای دانش و مهارت های تخصصی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در کلیه سطوح شرکت.

 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها