پروژه و فعالیت ها در زمینه پدافند غیر عامل
۱۳۹۸/۷/۶ تعداد بازدید: ۱۶۸

لیست پروژه های انجام شده در زمینه پدافند غیرعامل در نیروگاه های تابعه

1.    اجرای راهبند ضد انتحاری در نیروگاه شیروان
2.    اجرای راهبند ضد انتحاری در نیروگاه شهید کاوه
3.    اجرای راهبند ضد انتحاری در نیروگاه قائن
4.    اجرای دورببین هوشمند پیرامونی در نیروگاه حوزه ستادی
5.    اجرای دورببین هوشمند پیرامونی در نیروگاه شیروان
6.    اجرای دورببین هوشمند پیرامونی در نیروگاه شهید کاوه
7.    اجرای فنس الکتریکی در نیروگاه شیروان
8.    اجرای مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه شیروان در سال97
9.    اجرای مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه شهید کاوه در سال 96
 

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها