عناوین تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات در سال 1394
۱۳۹۴/۷/۶ تعداد بازدید: ۲۱۲۲

کمیته تحقیات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان تحت نظر ریاست محترم کمیته به امور این کمیته رسیدگی می کند.

اولیوتی های تحقیقاتی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تهیه و تائید و بعد از نهایی شدن در ادرس زیر در دسترس عموم و دانشگاهها و موسسات دانش بنیان قرار گرفته است.

 

 

مشاهده لیست عناوین تحقیقاتی شرکت در سال 1394

جهت همکاری فی مابین با واحد تحقیقات شرکت تماس حاصل فرمائید.

مجتبی جوان   051.35097452

دیگر سایتها