آدرس و اطلاعات تماس
۱۳۹۴/۴/۶ تعداد بازدید: ۱۹۸۳۰

آدرس و اطلاعات تماس حوزه ستاد و نیروگاههای تابعه

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، بین لادن 45 و میدان لاله، پلاک 98

تلفن: 05135097126

ایمیل:info@khgpp.ir

************************************

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، بین لادن 45 و میدان لاله

تلفن: 05135097450

************************************

معاونت مهندسی و برنامه ریزی

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، بین لادن 45 و میدان لاله

تلفن: 05135097451

************************************

معاونت مالی و پشتیبانی

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، بین لادن 45 و میدان لاله

تلفن: 05135097458

************************************

معاونت منابع انسانی

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، بین لادن 45 و میدان لاله

تلفن: 05135097127

************************************

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

آدرس: خراسان شمالی، شیروان، کیلومتر 10 جاده مشهد، جاده فرعی روستای دوین

تلفن: 05836343514

************************************

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

آدرس: خراسان جنوبی، قاین، کیلومتر 5 جاده مشهد

تلفن: 05632530747

************************************

نیروگاه گازی قاین

آدرس: خراسان جنوبی، قاین، کیلومتر 5 جاده بیرجند

تلفن: 05632522336

دیگر سایتها
پیام سایت