مناقصه و مزایده
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تعداد بازدید: ۷۵۳۱

مناقصات و مزایده های شرکت مدیریت تولید خراسان پس از اخذ مجوز مدیر عامل شرکت توسط واحد بازرگانی و تدارکات از طریق اطلاع رسانی عمومی، درج در سایت و روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می رسد. همچنین می توانید از طریق اطلاعات تماس زیر و همین سایت از مناقصه ها و مزایده ها مطلع شوید

 

 

اطلاع رسانی های انجام شده از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و سایت توانیر می باشد.

آدرس و لینک لیست مناقصه های عمومی شرکت

 

واحد تدارکات و بازرگانی شرکت، آقای درورده با شماره تماس 05135097456  در این خصوص پاسخگو می باشند.

شناسه ملی:  10101336111
کد اقتصادی:    411191885778
کد پستی:      9176654633

پیام مدیر عامل
راه کامیابیراه کامیابی
دیگر سایتها