معرفی کتاب

توربین بخاری و کندانسور

نویسنده: ناصر شاله ابزار اندیشه دیویی: 621.165 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 6 -5-95269-600-978

۱۳۹۸/۱۱/۳

آموزش توربین بخاری

گردآورنده: ناصر شاله ابزار اندیشه دیویی: 621.125 192 صفحه - وزیری (شومیز) چاپ 1 سال 1395 1000 نسخه 150000 ریال 1 -8-96057-600-978

۱۳۹۸/۱۱/۳

سرنخ

نویسنده: ناصر شاله ابزار اندیشه دیویی: 297.658 148 صفحه - وزیری (شومیز) چاپ 1 سال 1396 1000 نسخه 7 -6-96057-600-978

۱۳۹۸/۱۱/۳

Gas Turbine engineering handbook (second edition)

Gas Turbine engineering handbook (second edition)

۱۳۹۷/۱/۲۷
دیگر سایتها
پیام سایت