معرفی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
  • فعالیت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از تاریخ  1375.09.01 با هدف تولید بهینه برق و افزایش بهره وری آغاز گردید. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و تعمیر و نگه داری (O&M)  از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد که در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1819 مگاوات، شامل "1114 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ، 630 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، و 75 مگاوات نیروگاه گازی قاین" می باشد. شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با این میزان از تولید وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد.


    هم اکنون 6 واحد گازی V94.2 و 2 واحد بخار در ...

  • ادامه مطلب
دیگر سایتها
گزارشی از قطعات ساخت داخل