معرفی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
  • شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان شرکتی است مدیریتی ، دارای پروانه بهره برداری ، تعمیر و نگه داری (O&M) از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1665 مگاوات شامل "نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ،954 مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، 636 مگاوات و نیروگاه گازی قاین ، 75 مگاوات" میباشد که وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد .فعالیت شرکت از تاریخ  1375.09.01 با اهداف تولید بهینه انرژی الکتریکی، افزایش بهره وری از طریق آموزشهای لازم و ایجاد انگیزه در پرسنل، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات نیروگاهی در دو بخش فنی و غیر فنی آغاز گردیده است.

  • ادامه مطلب
  • اخرین اخبار
پیام مدیر عامل
پیام سال 98 مدیر عاملپیام سال 98 مدیر عامل
دیگر سایتها
گزارشی از قطعات ساخت داخل