معرفی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
  • شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان


    شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی حدوداً 1665 مگاوات «نصب شده شامل سیکل ترکیبی شیروان 954 مگاوات، سیکل ترکیبی قاین 636مگاوات، گازی قاین 75 مگاوات» میباشد که تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد .فعالیت شرکت از تاریخ 1375/09/01 با اهداف تولید بهینه انرژی الکتریکی، بالا بردن بهره وری از طریق آموزشهای لازم و ایجاد انگیزه در پرسنل، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات نیروگاهی در دو بخش فنی و غیر فنی آغاز گردیده است.

    ... ادامه مطلب

  • اخرین اخبار
پیام مدیر عامل
پیام تبریک سال نوپیام تبریک سال نو مدیر عامل
دیگر سایتها
گزارشی از قطعات ساخت داخل