معرفی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
  • شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان


    شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی حدوداً 1665 مگاوات «نصب شده شامل سیکل ترکیبی شیروان 954 مگاوات، سیکل ترکیبی قاین 636 مگاوات، گازی قاین 75 مگاوات» میباشد که تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد .فعالیت شرکت از تاریخ 1375/09/01 با اهداف تولید بهینه انرژی الکتریکی، بالا بردن بهره وری از طریق آموزشهای لازم و ایجاد انگیزه در پرسنل، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات نیروگاهی در دو بخش فنی و غیر فنی آغاز گردیده است.

    ادامه مطلب

  • اخرین اخبار
پیام مدیر عامل
پیک تابستان 96پیام مدیر عامل برای پیک بار مصرفی برق تابستان 96
دیگر سایتها
گزارشی از قطعات ساخت داخل